สถานที่ตั้ง โรงแรมสยามธนา

99 ซอย ไทยจังโหลน 22 ถนนกาญจนวนิช หมู่7

ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา(ด่านนอก) จังหวัด สงขลา 90320

ประเทศไทย โทร : 098-6066998 แฟกซ์ : 074-523 557

ประเทศมาเลเซีย โทร : 010-8245016

สะเดา, สงขลา