สถานที่ตั้ง โรงแรมสยามธนา

99 ซอย ไทยจังโหลน 22 ถนนกาญจนวนิช หมู่7

ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา(ด่านนอก) จังหวัด สงขลา 90320

ประเทศไทย โทร : 074-523 555 แฟกซ์ : 074-523 557

ประเทศมาเลเซีย โทร :  010-2076198

สะเดา, สงขลา