ประเภทของห้อง

โรงแรมสยามธนา(ด่านนอก) มีห้องพักที่สมบูรณ์แบบและอยู่ใกล้กับแหล่งการค้าของอำเภอเมืองสะเดา(ด่านนอก) ห้องพักกว้างขวาง ออกแบบและตกแต่งห้องพักแบบสไตล์ไทย ห้องพักสวยงามและพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ห้องพักทุกห้องมีอ่างน้ำเฉพาะ

รายละเอียด ขนาดห้อง (ตารางเมตร) ชั้น จำนวนห้อง
Standard Room 26 ชั้น 3 – 8
18 ห้อง
Deluxe Room 43 ชั้น 3 – 8 108 ห้อง
Twin Deluxe Room 43 ชั้น 3 – 8 6 ห้อง

ราคาห้องพัก

ประเภทห้องพัก จำนวนคน/ห้อง ราคา(บาท)
ช่วงโปรโมชัน
อาหารเช้า และอาหารเย็น
Standard Room 2
590 590
soft breakfast
Deluxe Room 2
690 690 
soft breakfast
Twin Deluxe Room 2 790 790 soft breakfast
- - - - -


หมายเหตุ 
ราคานี้อาจมีการเปลี
ยนแปลงตามเทศกาล

แกลอรี่ห้องพัก

คลิกรูปเพื่อขยาย

 

สะเดา, สงขลา