โรงแรมสยามธนา(ด่านนอก) มีห้องพักที่สมบูรณ์แบบและอยู่ใกล้กับแหล่งการค้าของอำเภอเมืองสะเดา(ด่านนอก) ห้องพักกว้างขวาง ออกแบบและตกแต่งห้องพักแบบสไตล์ไทย ห้องพักสวยงามและพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ห้องพักทุกห้องมีอ่างน้ำเฉพาะ

รายละเอียด ขนาดห้อง (ตารางเมตร) ชั้น จำนวนห้อง
Standard Room 26 ชั้น 3 – 8
18 ห้อง
Deluxe Room 43 ชั้น 3 – 8 108 ห้อง
Twin Deluxe Room 43 ชั้น 3 – 8 6 ห้อง

ราคาห้องพัก

ประเภทห้องพัก จำนวนผู้พัก ราคา(บาท)
Ringgit(RM)
Standard Room(A) 2
390 52
Standard Room(B) 2
420  56 
Deluxe Room 2 450 60
Twin Deluxe Room 2
450 60


หมายเหตุ 
ราคานี้อาจมีการเปลี
ยนแปลงตามเทศกาล

แกลอรี่ห้องพัก

Standard Room (A)

 

Standard Room (B)

 

Deluxe Room

 

Twin Deluxe Room

สะเดา, สงขลา