โปรโมชั่น

โรงแรมสยามธนา(ด่านนอก สะเดา) เสนอราคาโปรโมชั่นสำหรับผู้เข้าพัก ด้วยโปรโมชั่นพิเศษดังนี้

ประเภทห้องพัก จำนวนคน/ห้อง ราคา(บาท)
ราคาพิเศษ
Standard Room 2 590 590
Deluxe Room 2 690 690
Twin Deluxe Room 2 790 790
 -  -  -

 

สะเดา, สงขลา