โปรโมชั่น

โรงแรมสยามธนา(ด่านนอก สะเดา) เสนอราคาโปรโมชั่นสำหรับผู้เข้าพัก ด้วยโปรโมชั่นพิเศษดังนี้

ประเภทห้องพัก จำนวนคน/ห้อง ราคา(บาท)
ringgit(RM)
Standard Room 2 390 50
Deluxe Room 2 390 50
Twin Deluxe Room 2 390 50
 -  -  -

 

สะเดา, สงขลา