โปรโมชั่น

โรงแรมสยามธนา(ด่านนอก สะเดา) เสนอราคาโปรโมชั่นสำหรับผู้เข้าพัก ด้วยโปรโมชั่นพิเศษดังนี้

ประเภทห้องพัก จำนวนคน/ห้อง ราคา(บาท)
ราคาพิเศษ
Standard Room 2
790 690
Standard Room 2
790 690
Deluxe Room 2 890 790
Twin Deluxe Room 2 990 790

สะเดา, สงขลา