คำถามที่พบบ่อย

Q : ราคาห้องพักทั้งหมดได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้วหรือไม่ ?

A : ค่าห้องพักทั้งหมดที่เราเสนอบนเว็บไซด์เป็นราคาสุทธิ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ Service Charge เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าบริการในกรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

Q : ค่าห้องพักของโรงแรมที่เราเสนอเป็นราคาต่อห้องหรือต่อคน ?

A : ค่าห้องพักที่ปรากฏเป็นราคาต่อห้องไม่ใช่ต่อคน ตามนโยบายทั่วไป ทางโรงแรมจะอนุญาตให้มีผู้เข้าพักที่เป็นผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กอายุไม่เกิน12 ปี 1 หรือ 2 คน / ห้อง

Q : อาหารเช้ารวมอยู่ในค่าห้องพักหรือไม่ ?

A : ขึ้นอยู่กับนโยบายของ ที่พัก/โรงแรม แต่ละแห่ง หากอาหารเช้าคิดรวมอยู่ในราคาห้องพัก จะมีคำว่า "รวมอาหารเช้า" อยู่ถัดลงมาจากตารางแสดงราคาห้องพักในหน้าเว็บไซด์ของ ที่พัก/โรงแรม นั้นๆ


สะเดา, สงขลา